Projektowanie Ogrodów

Projektowanie ogrodów lub terenów zieleni to tworzenie przedłużenia domu czy też innego budynku. Projektując stawiamy nie tylko na formę ale przede wszystkim funkcje, które ma spełniać ogród.

W projektowanych ogrodach łączymy rozwiązania nowoczesne
z tradycyjnymi stylami ogrodowymi. Charakterystyczny dla naszych projektów są wyraziste formy nasadzeń i wyraźnie dostrzegalny związek projektowanej zielenie z budynkiem, wokół którego powstanie.

Projekt jest integralną częścią tworzenia nowego ogrodu. Stanowi odzwierciedlenie jego przyszłego wyglądu, a także jego wzrostu w ciągu 10-15 lat od założenia. Właściwie wykonany daje możliwość precyzyjnego zaplanowania usytuowania poszczególnych roślin oraz ich wzajemnej koegzystencji.

Realizacje zobacz więcej »